Domako project afbouw
Vraag een offerte aan

Disclaimer

HomeDisclaimer
Domako Project Afbouw BV (Kamer van Koophandel: 64948013), hierna te noemen Domako, verleent u hierbij toegang tot www.domakoafbouw.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Domako behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op www.domakoafbouw.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Domako Project Afbouw BV.

Beperkte aansprakelijkheid
Domako spant zich in om de inhoud van www.domakoafbouw.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.domakoafbouw.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Domako.
In het bijzonder zijn alle prijzen op www.domakoafbouw.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op www.domakoafbouw.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Domako nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Domako.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Domako, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Heeft u een vraag aan ons? Kunnen wij u ergens mee helpen?

Stationsweg 12
4924 BP Drimmelen
+31 (0) 6 - 549 831 98
info@domakoafbouw.nl
Domako Project Afbouw is met 30 jaar ervaring een vooruitstrevend familiebedrijf wat zich specialiseert in het realisteren van kwalitatief hoog niveau droge afbouwprojecten.
© 2022 – 2024 Domako. Alle rechten voorbehouden.
homeenvelopesmartphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram